Az iSB Építési Rendszer® védjegyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az M 17 03276 ügyszámú védjegybejelentés alapján 224 961 számon lajstromozta. A védjegyoltalmi idő kezdete: 2017. október 12. A védjegy jogosultja a Forrás-Trend Kft. (székhely:, adószám: 2120 Dunakeszi, Barátság út 6/A, III/8.). A védjegyoltalom a jelen dokumentum 01. sz. mellékletében található.

Az iSB Építési Rendszer® használati mintaoltalommal védett rendszer. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az U 14 00262 ügyszámú bejelentés alapján 4531 lajstromszámon tartja nyilván a használati mintaoltalmat. Az oltalmi idő kezdete: 2014. december 3. Jogosultak: Szombathelyi Imre és Dr. Horváth Viktor. A használati mintaoltalmi okirat a jelen dokumentum 02. sz. mellékletében található.

A 4531 lajstromszámú használati mintaoltalom tulajdonosai a Forrás-Trend Kft. részére határozatlan időtartamú, allicencia adására jogosító hasznosítási engedélyt adtak. A hasznosítási jogot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a jelen dokumentum 3. sz. mellékletében található, 2017. november 13-án kelt végzésében a bejelentést tudomásul vette.